Rukou dosáhnete daleko, okem ještě dále,
ale nejdále myšlenkou.
Zdeněk Seydl