Jsme zvyklí pracovat v týmu. Věříme, že naše síla nestojí jen na profesionalitě a nadstandardní spolupráci všech profesí, ale i na dobrých mezilidských vztazích a silné motivaci k dosahování společných cílů.

Ateliér vznikl v roce 1992, kdy se etabloval z týmu ateliéru č.1 tehdejšího Stavoprojektu Liberec, který postupně ukončoval svou činnost.

Ateliér založili a v čele stáli dva architekti – Pavel Švancer a Pavel Vaněček. Tím, že oba měli v minulosti možnost pracovat v zahraničí (Francie), byl porevoluční  přechod na principy tržní ekonomiky a soukromého podnikání o mnoho jednodušší.

Dnešní podoba ateliéru se opírá o dlouholeté zkušenosti a tradici budovanou na principu týmové práce.

V roce 2012 vystřídal ve vedení ateliéru Pavla Švancera architekt Jakub Hlaváč, který přinesl zkušenost ze své několikaleté práce ve studiu TSE Group ltd. na Novém Zélandu. Tam se aktivně podílel na realizaci velkých stavebních projektů novozélandských i asijských.

Co umíme

Architekt je průvodce, který doprovází klienta na cestě uskutečňování jeho stavebního záměru, jeho snu. Vede dialog, naslouchá a koordinuje vzniklé impulzy do podoby stavby. Největším dobrodružstvím pro nás je společně formulovat vize, v diskusi je převádět do obrazového materiálu a poté je uvádět v život. Právě takovou architekturu chceme dělat, a proto se svými klienty spolupracujeme už od fáze vytváření koncepce záměru. Společně hledáme veškeré souvislosti a těm je podřízeno výsledné řešení.

Poskytujeme kompletní architektonické a projekční služby jak v měřítku jednotlivých budov, tak i na úrovní větších území:

Od městského urbanismu až po projekty objektů, projekty interiérů i designu. Řešení staveb bytových i staveb občanských. Stavby kulturní, sakrální, průmyslové, sportovní

V poslední době se specializuje na práci v oblasti zdravotně sociálních staveb, k dispozici je profesionální zázemí poradců v daném oboru, novostavby i rekonstrukce.

V  ateliéru jsou zastoupeny všechny důležité profese a je-li třeba, úzce spolupracuje s jinými kancelářemi, zejména pak se statickou kanceláří v Liberci. Portfolio ateliéru zahrnuje rozmanitou škálu specifických budov a stavebních komplexů v Liberci i v celé České republice.
Každé skutečné dobrodružství
vzniká nárazem fantazie na skutečnost.
Karel Čapek